44
MAING Kot, se ronger ki salong at, sam at oko kasokasoi ong kit er, me kom kotin wiadar ni ar ansau mas.
Kom kotin pakiweier men liki kan ki lim omui, ap wilian ir di; kom kotin koko sang wei kan, ap id katotoe ir ala.
Pwe re sota kaloedier sap o ki ar kodlas, o pa arail sota katepa ong ir, pwe pali maun omui o lim omui, o marain en silang omui; pweki kom kotin kupura irail er.
Pwe komui Kot ai Nanmarki, me inauki ong Iakop, en sauasa i.
Komui, me se pan kawekila at imwintiti kan; ni mar omui me se pan tiakekidi me kin palian kit.
Pwe i sota kin kaporoporeki ai kasik katieu, o ai kodlas sota kak dore ia la.
Pwe komui me kin sauasa kit sang at imwintiti kan, o kom kin kanamenokala, me kailong kin kit.
Ran karos se pan kapinga Kot, o se pan danke ong mar omui kokolata. Sela.
Ari so, kom kotin likidmalie kin kit ala, pwe sen lisela, o komui sota iang at karis akan.
10 Kom kotin mueid ong at imwintiti, ren paki kit wei, o me kailong kin kit, kin kulia sang at kapwa.
11 Kom kotin mueid ong ir, ren kawe kit ala dueta sip oko, o kom kotin kamueit kit pasang nan pung en men liki kan.
12 Kom netikila sapwilim omui kan ni pwai sued, a komui ap sota kapwapwa kilar.
13 Kom kin kotin wiai ong kit, sen kankaurur ren men imp at, o lalaue o sarodi ren me kapil kit pena.
14 Kom kotin wia kin kit karasepa eu ren men liki kan o aramas akan kin dueduälok kin kit.
15 I kin saro nin ran karos o mas ai me dir en namenok,
16 Ni ai rongerong aramas morsued o lalaue, o ni ai kilekilang ai imwintiti o me kin akdepuk kan.
17 Mepukat karos lel dong kit er, ari so, se sota kak monokela komui, de wia dip ong sapwilim omui inau.
18 Mongiong at sota pupwei sang komui, o se sota wuki wei sang al omui.
19 A komui kawe kit alar ni wasan man sued, o kom kadupale kidi mot en mela.
20 Ma se monokela mar en at Kol, o pokada pa at ong amen kot,
21 Kot sota pan kotin diarada? Pwe a kotin mangi lol en mongiong at.
22 Pwe kit kin kalokoloke kin komui ni ran karos, o kit rasong sip me pan kamela.
23 Maing, kom kotida! Da me kom kotin saimokela? Kotin opada wasa, o der kasapoke kit ala kokolata!
24 Da me kom kotin karirila silang omui, o kotin maliela at luet o at kalokolok?
25 Pwe ngen it poridier ni pwel par; kaped it pas ong pwel.
26 Kom kotida, sauasa kit, o dore kit ala pweki omui kalangan.