Kadede Kap Psam Akan Psalm 25
25
MAING, i kin inong iong komui.
Ai Kot, i liki komui, sauasa ia, pwe i ender sarodi, o ai imwintiti kan ender peren kida.
Pwe karos me liki komui, sota pan sarodi, a me pan muei sang komui pan sarodi.
Maing, kom kotin kasale ong ia al omui kan, o kotin padaki ong ia omui tiak kan;
Kalua ia ni omui melel o kalolekong ia! Pwe komui ta ai Kot, me kin sausa ia, ran karos, i kin auiaui komui.
Maing, kom kotin tamanda omui kalangan o omui kapunglol, me tapidar mon kaua.
Re der kotin kupura dip en ai tikitik o ai sopeik; a kupura ia ni ar kapunglol o kalangan! Maing Ieowa.
Ieowa me mau o lelapok, i me a kotin padaki ong me dipan akan pon al o.
A kin kalua pung me luet akan, o a kotin padaki ong me luet akan al a.
10 Al en Ieowa kan me dir en kalangan o melel ong ir, me kin kolekol a inau o masan akan.
11 Maing, kom kotin maki ong ia ai sapung kan me lapalap, pweki mar omui.
12 Is ol, me kin lan Ieowa? A pan kotin padaki ong i duen al o, me a en pilada.
13 Ngen e pan mi wasa mau o kaudaudok a pan aneki sap o.
14 Ieowa kompoke pan me kin lan i, a pan kotin padaki ong i duen a inau.
15 Mas ai kin ariri Ieowa ansau karos, pwe a pan kotin lapwada nä i kat sang nan insar.
16 Kom kotin masan dong ia o maki ong ia, pwe ngai sapoupou o luet.
17 Masak en mongiong i lalaudalar; kotin kalua ia sang nan ai apwal akan!
18 Kom kotin mangi ai luet o ai kankangeranger, o kotin maki ong ia dip ai kan karos!
19 Kom kotin mangi duen ai imwintiti kan, pwe re me toto, o re kin kailong kin ia ni ar aklapalap.
20 Kom kotin sinsila ai maur o dore ia la, kom kotin apwali ia, pwe i der namenokala, pwe i kin liki komui.
21 Melel o pung en sinsila ia, pwe i auiaui komui.
22 Maing Kot, kom kotin dorela Israel sang nan ar apwal akan karos!