Kadede Kap Psam Akan Psalm 3
3
O IEOWA, ai imwintiti me toto, o ir me toto, me kangudi ong ia!
Me toto kin inda duen ngen i, me dene sota sauas pa i ren Kot. Sela.
A komui Ieowa pere pa i, o komui pan kotin kalingana ia da, o kamait ia la.
I kin likwiri ong Ieowa ki ngil laud; o a kotin mangi ai ngidingid sang ni sapwilim a dol saraui. Sela.
I kin wonon, o mamair, o pirida, pwe Ieowa kin kotin kolekol ia.
I sota kin masak saunpei nen pak toto, me kin kapil ia pena.
Kom kotida Maing, Ieowa o sauasa ia, ai Kot! Pwe kom kotin pikir ai imwintiti karos, o kawelar ngi en me sapung kan.
Ieowa me sauas patail. Kom kotin kamauiada sapwilim omui aramas akan! Sela.