5
A KOMAIL kapwapwa kan, sangesangki o weriwereki, kampamail pan lel ong komail! Omail kapwa kan olar, o man en mot kangalar omail likau kan. Omail kold o silper mirelar, ari, ar mir me pan kadede ong komail, o pan ngar pasang uduk omail due kisiniai. Nan komail nakier kapwa ni imwin ran akan. Komail ngar, pwain en toun dodok, me kop penaer dipisou en sap omail, me komail kulia sanger, kin weriwer; o likwir en saundolung akan lel ong karonga en Kaun Sepaot. Komail ipuepuarok kier me sued nin sappa, dender ong, komail kamue matier mongiong omail rasong man wi, me pan kamela. Komail kadeikada o kamela me pung o, a a sota palian komail er. Ari ri ai ko, komail kanongama lao lel en atail Kaun a pan kotin pwarado. Kilang, saumat amen kin auiaui wa mau en sap o, o a kin kanongama lao katau en mas o mur moredier. Komail ari pil kanongama eta, katenge mongiong omail, pwe en atail Kaun a pwarado me korendor. Ri ai ko, komail der pilipil en pan moli ki amen amen, pwe komail ender pakadeikada. Kilang, saunkadeik o mi pan wanim. 10 Ri ai ko, ni omail kalokolok o kanongama komail alale sang saukop akan, me kokopeki ni mar en Kaun o. 11 Kilang, kitail kin kapinga me dadauratar. Komail ronger duen kanongama en Iop, o kilanger imwin Kaun O, pwe Kaun o kin kupukupura o kapunglol kaualap. 12 Ri ai ko, komail kalaka, pwe komail der kaula; der kaukila lang de sappa, o der wia eu song en kaula; a omail sapeng en ei ta, o omail so en so, pwe komail de lodi ong kadeik o. 13 Ma amen re omail kamekam, a en kapakap, a ma amen insenemau, a en kauleki psalm. 14 Ma amen mi re omail me somau, en ukado saunkoa en momodisou kan, pwe irail en kapakapa kin i, murin ar keie kin i le ni mar en Kaun o. 15 Ari, kapakap poson pan kamaureda me somau o, o Kaun o pan kakelada i, o ma a wiaer dip kai, re pan sapedokalar sang. 16 I me komail en weok pena dip omail o kapakapaki amen amen, pwe komail en kelail la. Kapakap melel en me pung amen kin kareda me toto. 17 Elias aramas amen dueta kitail, a kapakapaki katau ender moredi, ari solar katau moredi ong sappa ni par silu o saunipong wonu. 18 O a kotin pur ong kapakap, nanlang ap kamoredier katau, o sap kapareda wa kan. 19 Ri ai ko, meamen mi re omail, me salongala ni melel, o amen kasapaledo i, 20 I en asa, me kasapaledo me dipan amen sang ni a salongala, a kamaureda sang mela ngen eu, me a pan pwain kidi dip toto.