Kadede Kap Psam Akan Men Tesalonik II 3
3
ARI ri at akan, komail kapakapa kin kit, pwe masan en Kaun o en pwaida o linganla duen a wiauier re omail. O pwe kit en sapedokala sang aramas solelapok kan; pwe poson kaidin pwais en aramas karos. A Kaun o me melel, me pan katenge komail o nikid sang ni me sued. Se kaporoporeki Kaun o re omail, me komail kin dadaurata o pan wiada, me se kakaliki ong komail er. A Kaun o en kotin wiawia mongiong omail, pwe komail en direki limpok en Kot o kanongama en Kristus. Ri ai kan, se kakaliki ong komail ni mar en atail Kaun Iesus Kristus, me komail en muei sang saulang karos, me kin dadaurata padak, me komail ronger sang kit. Pwe komail asa duen idedauen kit, pwe kit sota wiadar sapung nan pung omail. O se sota ale sang amen kan at manga, ap sota pwaipwai, pwe se dodok apwal ni pong o ni ran, pwe sen der katoutouki amen komail. A kaidin pwe a sota muei ong kit, a pwe sen wia kin kit kilel en me komail en alale sang. 10 Pwe ni at mimi re omail, iet me se kakaliki ong komail, meamen me kang wia dodok, a pil sota pan manga. 11 Pwe se ronger, me akai mi re omail, me kin weweid ni mesued ni ar solar kin dodok, a re apwali kisin tiak mal. 12 Ari, irail me due met, se indai ong o panaui irail, pan Kaun Iesus Kristus, me irail en dodok, o nenenla o tungole pein kan ar manga. 13 A komail, ri ai kan, der pangki omail wiawia mau. 14 A ma amen kang oke at padak nan kisin likau et, i me komail en kileledi, o komail der apwali i, pwe i en namenokela. 15 A komail der wiaki i imwintiti amen, a sauasa i dueta ri omail amen. 16 A Kaun en popol en pein kotiti ong komail popol ansau karos o ni song karos! Kaun o en kotikot re omail karos! 17 Ngai Paulus ranamau ni mangin pa i, me kisin likau karos kilelekidi, iduen ai inting. 18 Mak en atail Kaun Iesus Kristus en mi re omail karos!