7
KOMPOKE pai kan, pweki inau pukat kitail en muei sang kasaut en uduk o ngen atail karos, o kitail en dadaurata atail kasarauila ni wauneki Kot. Komail apwali kit, sota amen me se wia sapung ong, sota amen me kit kawelar, sota amen me kit kulia sang okotme. Mepukat i inda kaidin pwen kadeikada, pwe i apton indada, me deu omail nan mongiong it, pwen iang mela o iang memaur. Ngai ari aima ong komail, o ai kapinga komail me lapalap, o i direki kamait; ngai me peren kida melel ni at kalokolok karos. Pwe ni at leler Masetonien, uduk at sota diar kamol, pwe se kalokolok wasa karos: Pali liki pepei o pali lole masak. A Kot me kin kamaitala me karakarak kan, a kotin kamait kit ala ki en Titus a pwarador. A kaidin a pwarador eta, pwe pil kamait o, me pein a kamait kila komail, ni a kasansaledang kit omail anane, o omail sangesang o omail lolete kin ia; i me kalaudela ai peren. Pwe ma i kainsensuedi kin komail er kisin likau o, i sota kalula, a ma i kalular mas o, pwe i diaradar me kisin likau kainsensuede kidar komail ansau kis, A met i peren kidar, kaidin pweki omail insensued, a pweki omail insensued ong kalula, pwe omail insensued duen kupur en Kot, pwe komail ender ale me sued kot re at. 10 Pwe insensued duen kupur en Kot kareda kalula ong maur, me aramas sota pan kalu kila, a insensued en sappa kareda mela. 11 Pwe kilang, omail insensued duen kupur en Kot, kare ong komail song toto: Porisok, o pukoki, o makar, o masak, o anane, o inong iong, o depuk! A komail kasansaledar ni song karos, me komail makelekel ni mepukat. 12 I inting wong komail er, kaidin pweki i, me kainsensued, pil kaidin pweki i, me a kainsensued ong, a pweki at apapwali komail en sansal re omail mon Kot. 13 Kit ari kamaitalar; kit peren kida kaualap en Titus a peren, pwe ngen e dapwenda komail. 14 Pwe ni ai kapingaki komail re a, i sota namenokki, pwe duen ai lokaia karos ong komail me melel, iduen at suaiki mon Titus pwaidar melel. 15 O a kin pok ong komail melel ni a tamatamanda omail oke, duen omail kasamo i ni masak o rerer. 16 I peren kida, me i kak kamelele komail ni song karos.