3
MELEL kasoi pot et: Ma amen rapaki koa en pisop, a kin inong iong wiawia mau eu. A pisop o en pung, o warok en li ta men, o so kowei kodo, a lelapok, o tiak mau, o apwali men kairu, o koiok ong padak; A der kamom soko, o so pamara, a en materok, o der inong iong akamai, o der pok ong moni. Me kin kaunda mau pein toun im a, o me na seri kan kin peiki ong ni tiak pung. A ma amen, me sokoiok ong kaunda pein toun im a, iaduen a pan kak kaunda momodisou en Kot? Pil kaidin saulang kap amen, pwe a ende aklapalap, ap lodi ong kadeik en tewil. O en pil kalok mau ren me mi liki, pwe a de lodi ong kanamenok o katikatiamau pan tewil. Pil dueta saunkoa kan en lelapok, so lo riapot, so kamom soko, so noroke moni. Me kin kolekol nan insen arail makelekel rir en poson. 10 Mepukat en kasosongla mas, irail ap pan papa, ma irail me pung. 11 Pil dueta en saunkoa ar warok kan, ren wia me kon ong, o so likinekine, o so kowei kodo, o melel ni meakaros. 12 Saunkoa kan en warok en li ta men o ren kaunda mau nair seri kan o toun im arail. 13 A me papa mau, kin kalok maui pein irail, o re pan pereperenki melel poson me mi ren Kristus Iesus. 14 Mepukat i inting wong uk, o i kaporoporeki, me i pan pwarala re om madang. 15 A ma i pwapwand, koe en asa duen me koe pan wia nan tanpas en Kot, iei momodisou en Kot ieias, o ur o pason en melel. 16 Meid lapalap rir en pai ren Kot: Kot sansaleda ni uduk, ap diarokada me pung amen ren Ngen, ap pwaralang tounlang kan, ap lolok ong men liki kan, ap kamelel lar ren toun sappa, ap peukadalang wasa lingan.