8
A kitail asaer duen mairong ong ani mal, pwe kitail karos me lolekong. A lolekong eta kin kaaklapalapiela, a limpok kin kamauiela. A ma amen aklapalapaki a lolekong, nan a sota non dedeki duen me itar ong en asa. A ma amen pok ong Kot, nan Kot me mangi i. A kitail dedekier duen manga uduk en mairong ong ani mal akan, pwe ani mal amen sota katepa nin sappa, o sota amen Kot, pwe i me ta men. Pwe ma akai mia, me adaneki kot, me kin mimi nanlang de nin sappa, pwe kot toto o monsap toto mia; A atail Kot me ta men, me Sam, me dipisou karos tapi sang re a, o me kitail wiaui ong. O atail Kaun me ta men: Iesus Kristus, me wiadar meakaros, o me kitail pil wiaui kidar i. A kaidin karos me asa mepukat, pwe akai mia, me lamelame, me ani mal meakot, ap kangkang uduk en mairong ong ani mal, o iei insen luet arail kin samin kila. A kisin manga sota kin sauasa kitail ren Kot. Ma kitail sota pan manga, kitail sota pan sued kila, a ma kitail pan manga, kitail sota pan mau kila. A kalaka komail, pwe omail saladokalar ender kadipikelekel ong me luet akan! 10 Pwe ma koe, me asa tiak, ap mangamanga nan im en ani mal o, a me luet amen pan kilang om mangamanga, ap aima kida nan insen a, ap iang mangamanga mairong en ani mal akan, 11 Iduen ri atail luet amen, me Kristus mata kilar, pan mekila om saladok. 12 A ma iduen omail dip iong ri atail akan, me kin kawela insen luet arail, nan komail kin wia dip iong Kristus. 13 Ari ma kisin manga kamakar ri ai, i solar pan manga uduk kokolata, pwe i de kamakar ri ai.