5
I PIL rongadar, me nenek kin wiaui nan pung omail. A eu song en nenek, me sota kin wiaui ren men liki kan; pwe dene amen paudeki en a papa a paud. A komail me aklapalap, ap sota insen suedeki o kasapokela sang komail, me wiadar met. A ni ai doo sang komail ni pali war, ap koren iong komail ni pali ngen i iet me i kapungadar, dueta amen, me mi re omail, Ni mar en atail Kaun Iesus, ni atail pokon pena re omail ni pali ngen atail, ki manaman en atail Kaun Iesus. Me wiadar met i pangalang Satan, pwen kawela uduk o, pwe ngen o en kamaurela ni ran en Kaun Iesus. Kaidin me mau omail suaiki. Komail sota asa, me kalap kis kin kamutala dolepa karos? Ari, kokowei sang kalap kitai, pwe komail en wiala plaua amas kap, pwe komail udan plaua amas kap, pwe atail pasa Kristus kamatalar. Kitail ari en wiada atail pasa, kaidin ni kalap kitai, pil kaidin ni kalap lemai de me sued, a ni plaua amas kap ni pung o melel. Ngai inting wong komail er nan kisin likau o, pwe komail ender waroki ong me nenek kan. 10 Ari mepukat i sota kin inda duen me nenek ren men liki kan, de me norok kapwa, de me lolap akan, de me wun ani, pwe ma idue, komail en katoror wei sang sappa. 11 A met i inting wong komail er ender waroki ong amen, me adaneki saulang, ap nenek, de me norok kapwa, de kati ani mal, de lalaue amen, de kamom soko, de me lolap; komail ender iang i manga. 12 Pwe menda re i men liki? Kaidin ai dodok en kadeik irail ada. Komail sota kin kadeikada nan pung omail? 13 A me mi liki ko, Kot pan kotin kasapoke wei sang re omail me sued o!