10
Kot epwe amanaua nöün aramas
10.1-11.3
Oupwe tüngorei ewe Samol mi Lapalap pwe epwe apüngatiu ewe ütten leres lon fansoun. Ewe Samol mi Lapalap mi föri ekewe kuchun üt epwe fangeto ngeni aramas püngün üt pwe irä repwe mär lon ekewe tanipi. Ekewe aramas ra kütta ar alilis seni ekewe uluulun anün leimw me ekewe soupwe, nge palüan me rer a chofana o lomotongau. Ekewe soutan ra apworausa tan mi mwäl, nge ar kapasen achipachip ra pön. Iei mine ekewe aramas ra malechfeil usun sip, ra riaföü pokiten esap wor ar chon mas. Mat 9.36; Mark 6.34
Ewe Samol mi Lapalap a apasa, “Üa fokun song ngeni ekewe chon mas, üpwe apwüngü ekewe souemwen. Pun ngang ewe Samol mi Unusen Manaman, üpwe tümwünü nei sip ekewe chon Juta o föri pwe repwe wewe ngeni nei orisin maun mi pöchökül. Seni me leir epwe feito ewe föün lepwokuku me ewe chüfölün imw mangaku, seni me leir epwe feito ewe föün esefichin maun me ekewe sounemenem meinisin. Ir meinisin repwe usun chök mwän mi pöchökül lon maun, repwe purätiu chon ü ngeniir lon pwakaken ekewe al. Repwe maun, pun ewe Samol mi Lapalap a etiir, repwe pwal akufu ekewe chon oputer mi wawa oris.
Üpwe apöchöküla chon Juta,
üpwe amanaua chon Israel.
Üpwe aliwinisefäliir, pun ngang üa tongeer.
Ir repwe usun chök nge ngang üsap pöütirela,
pun ngang ewe Samol mi Lapalap ar we Kot
üpwe pälüeni ar iotek.
Mürin, chon Israel repwe usun chök sounfiu mi pöchökül,
repwe pwapwa usun aramas mi ün wain.
Nöür kewe repwe küna ei o meseik,
repwe ingemwareitiei ngang ewe Samol mi Lapalap.
 
Üpwe äkkänipöü nei aramas o amwichafengeniir.
Ngang üpwe amanaueer,
nge ir repwe chomong usun me mwan.
Inamwo ika üa atoropaseer lein chon ekewe mwü,
nge ir repwe chechemeniei me lon ekewe fanü toau.
Ir me nöür kewe repwe manau
o liwinsefäliti fanüer.
10 Ngang üpwe emwenireto seni ewe fanü Isip me ewe fanü Asiria
o achufengeniir lon poputän fanüer.
Üpwe emwenirela ngeni ewe fanü Kiliat me Lepanon
tori unusen ewe fanü a ti rer.
11 Iwe, repwe pwerela lon ewe matauen riaföü,
nge ngang ewe Samol mi Lapalap üpwe aluai ewe matau
o apwasatä epilolun ewe chanpupu Nil.
Chon Asiria mi lamalamtekia repwe küna tekison,
nge än Isip nemenem epwe wesila.
12 Ngang üpwe apöchöküla nei aramas,
nge ir repwe fel ngeniei o aleasochisiei.”
Ewe Samol mi Lapalap a kapas.

10:2: Mat 9.36; Mark 6.34