Paipel KÖLFEL 136
136
Mwareiti än Kot tong ellet
136.1-26
Oupwe kilisou ngeni ewe Samol mi Lapalap, pun i a kirikiröch,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök. 1.Kron 16.34; 2.Kron 5.13; Esr 3.11; Kölf 100.5; 106.1; 107.1; 118.1; Jer 33.11
Oupwe kilisou ngeni ewe Kot mi tekia seni ekewe kot meinisin,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.
Oupwe kilisou ngeni ewe Samol mi tekia seni ekewe samol meinisin,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.
 
Ewe Samol mi Lapalap i chök ewe mi föri ekewe manaman mi amwarar,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.
I ewe mi föri ekewe läng ren an silelap,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök. Ken 1.1
A anomu fanüfan won ekewe koluk,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök. Ken 1.2
A föri ekewe saram mi watte,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök:
ewe akkar pwe epwe tin lerän,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök,
ewe maram me ekewe fü pwe repwe tin lepwin,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök. Ken 1.16
10 Iwe, i a niela ekewe mwänichien Isip,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök. Eks 12.29
11 A emwenawu chon Israel seni Isip,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök, Eks 12.51
12 ren pöün mi manaman o aköüpöü,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.
13 A aimwüfeseni ewe Setipar lon ruu kinikin,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök,
14 pwe chon Israel repwe pwerela lukalapan,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.
15 Nge a aturalong Farao me nöün mwichen sounfiu lon ewe Setipar,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök. Eks 14.21-29
16 A emweni nöün kewe aramas lon ewe fanüapö,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.
17 A niela ekewe king mi lap,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.
18 A pwal niela ekewe king mi iteföüla,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök:
19 Sihon ewe kingen chon Amor,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök, Num 21.21-30
20 me Ok ewe kingen Pasan,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök. Num 21.31-35
21 A ngeni chon Israel fanüer pwe repwe fanüeni,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök,
22 a ngeni Israel nöün we chon angang ekewe fanü pwe epwe fanüeni,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.
 
23 I ewe mi chechemenikich lon ach tekison,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök,
24 o chimanükich seni chon oputach,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.
25 A amongöni mönümanau meinisin,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.
 
26 Oupwe kilisou ngeni ewe Koten läng,
an tong ellet a nonom tori feilfeilachök.

136:1: 1.Kron 16.34; 2.Kron 5.13; Esr 3.11; Kölf 100.5; 106.1; 107.1; 118.1; Jer 33.11

136:5: Ken 1.1

136:6: Ken 1.2

136:9: Ken 1.16

136:10: Eks 12.29

136:11: Eks 12.51

136:15: Eks 14.21-29

136:19: Num 21.21-30

136:20: Num 21.31-35