Paipel KÖLFEL 72
72
Än ewe king mi pwüng nemenem
72.1-20
Echö köl fän iten Salomon.
Ai Kot, kopwe fang ngeni ewe king om pwüngüöch,
kopwe ngeni nöün ewe king we mwän om pwüng,
pwe epwe eäni kapwüng won noum kewe aramas fän pwüng,
pwal won noum kewe mi riaföü fän pwüngüöch.
Amwo ewe fanü epwe awora feiöch me kinamwe ngeni ekewe aramas,
amwo epwe fis pwüng lon.
Amwo ewe king epwe peni ekewe mi riaföü me lein ekewe aramas,
amwo epwe alisi ekewe mi osupwang
o akufu ekewe mi ariaföüür.
 
Amwo ewe king epwe manau ükükün fansoun akkar me maram ra nonom läng,
seni eu täppin aramas tori pwal eu täppin.
Amwo epwe usun chök üt mi püngütiu won fetil mi pwüküfö,
pwal usun chök üt mi achöchönü fanüfan.
Amwo pwüng epwe fefeitä lon ränin manauan,
nge feiöch me kinamwe epwe lapala, tori ewe maram esap chüen nom.
 
Iwe, ewe king epwe nemenem seni eu matau tori pwal eu,
pwal seni ewe chanpupu Oifrat tori lesopun fanüfan. Sek 9.10
Ekewe aramas mi nonom lon ewe fanüapö repwe pworotiu me mwan,
nge chon oputan repwe chapetiu lepwül fän mesan.
10 Ekewe kingen Tarsis pwal ekewe king seni ekewe fanü mi nom lematau repwe takises ngeni,
nge ekewe kingen Shepa * Shepa eu fanü lon Arapia me Sepa Sepa eu fanü lon Itiopia repwe uwato ar lifang ngeni.
11 Ekewe king meinisin repwe chapetiu me mwan,
nge chon ekewe mwü meinisin repwe angang ngeni.
 
12 Pun a angasa ekewe chon osupwang, lupwen ra kökköri,
pwal ekewe mi mwelele me chokewe esap wor ar chon alilis.
13 Iwe, a tongei chokewe mi apwangapwang me wöüngau,
a pwal amanaua ekewe mi osupwang.
14 A angaseer seni ar riaföü me ewe angangen mwäneson mi fis ngeniir,
pun manauer a aüchea me ren.
 
15 Amwo ewe king epwe manauatam!
Amwo aramas repwe uwato kolt ren seni Shepa.
Amwo aramas repwe iotek fän itan fansoun meinisin,
repwe tüngor an feiöch rän meinisin.
16 Amwo epwe wor chomong wiich lon ewe fanü.
Amwo epwe wor uän irä won ekewe chuk.
Resin ewe fanü epwe usun chök resin Lepanon.
Nge ekewe telinimw repwe ur ren aramas
usun chök ewe lemäl a ur ren fetil.
17 Amwo iten ewe king epwe nonom tori feilfeilachök,
nge iteüöchün epwe nonom ükükün fansoun akkar a nonom.
Chon ekewe mwü meinisin repwe angei ar feiöch me ren,
nge ir repwe apasa pwe i a feiöch.
 
18 Sipwe mwareiti ewe Samol mi Lapalap, ewe Koten Israel,
i chök a föri mettoch mi amwarar.
19 Sipwe mwareiti itan mi ling tori feilfeilachök.
An ling epwe aurala unusen fanüfan.
Amen, amen.
 
20 Iei müchülan ekewe iotek än Tafit nöün Jesi we mwän.

72:8: Sek 9.10

*72:10: Shepa eu fanü lon Arapia

72:10: Sepa eu fanü lon Itiopia