Paipel KÖLFEL 63
63
Kot a amenemenöchü manauen aramas
63.1-11
(1.Sam 23.14)
Echö än Tafit köl, lupwen a nom lon ewe fanüapön Juta.
Ai Kot, en ai Kot üa tiliken le küttok.
Inisi a apwangapwangala ren ai posituk,
nge ngüni a kakaituk usun eu fanü mi pwasapwas o pön,
esap wor koluk lon.
Üa mochen künok lon imwom mi pin
pwe üpwe nengeni om manaman me om ling.
Pun om tong ellet a mürina seni manau,
ngang üpwe mwareituk.
Iwe, üpwe kilisou ngonuk lon ränin manauei meinisin.
Üpwe aitietä pei lon ai iotek ngonuk.
 
Ngüni a mötüla usun üa mötüla ren mongö mi annö.
Üpwe mwareituk fän pwapwa,
üa chechemenuk, lupwen üa kon won ai peet
o ekieki usum lepwin.
Pun en ai soualilis,
üa köl fän pwapwa me fän nürün poum.
Üa fitipacheituk,
pöüifichum a amwöchüeitä.
 
Nge chokewe mi mochen nieila
repwe feitiu epin fanüfan,
10 repwe mäla lon maun,
nge kolak mi mwacho repwe ochei fituker.
11 Nge ewe king epwe meseik ren Kot.
Meinisin mi eäni iten Kot le pwon fän akapel repwe mwänek,
nge awen ekewe chon chofana repwe pinela.