20
Eu iotekin tüngor win
20.1-9
Ngeni ewe mi emweni chon köl: Echö än Tafit köl.
Amwo ewe Samol mi Lapalap epwe pälüeni om tüngor lon ränin om riaföü.
Amwo än Jakop we Kot epwe tümwünuk.
Amwo epwe tinato reöm alilisum seni lon ewe leni mi pin
o apöchökülok seni Sion.
Amwo epwe etiwa om kewe asor meinisin
o pwapwaäsini om kewe asoren kek.
 
Amwo Kot epwe ngonuk mochenin letipom
o apwönüetä om kewe ekiek meinisin.
Mürin sipwe mweir fän pwapwa ren om win,
sipwe pwal aürätä ach filaik fän iten ach Kot.
Amwo ewe Samol mi Lapalap epwe apwönüetä om kewe tüngor meinisin.
 
Iei üa silei pwe ewe Samol mi Lapalap a alisi nöün we king mi kepit,
a pälüeni an tüngor seni an we läng mi pin
o awinna ren win mi lapalap ren an manaman.
Ekoch aramas ra anomu ar apilükülük won war wokenin maun,
ekoch ra anomu won nöür oris,
nge kich sia anomu ach apilükülük won manamanen ewe Samol mi Lapalap ach we Kot.
Ir repwe mwaroro o turula,
nge kich sipwe ütä o üwenewenetä.
 
Äm Samol mi Lapalap, kopwe awinna ewe king,
kopwe pälüenikem, lupwen aia kökköruk.