Paipel LIFITIKOS 2
2
Usun ekewe asoren mongö
2.1-16
Iwe, are eman epwe uwato eu asoren mongö fän iten an asor ngeni ewe Samol mi Lapalap, epwe eäni asor pilawa mi amas o mürina, epwe pwal ninätiu won apüra seni föün olif me apach mi pwokus. Iwe, epwe uwato ren ekewe souasor nöün Aaron kewe mwän. Nge ewe souasor epwe tukei ekumwuch seni ewe pilawa mi amas o mürina fiti ewe apüra me unusen ewe apach mi pwokus o kenala me won ewe rongen asor, iei asisilan pwe a asor meinisin. Pun ei eu asor ewe Samol mi Lapalap a efich pwoon. Nge lusun ewe asoren mongö epwe fän iten Aaron me nöün kewe mwän. Ei kinikinin asor a unusen pin, pun och kinikin seni ewe asoren mongö ngeni ewe Samol mi Lapalap.
Iwe, are kopwe uwato eu asoren mongö mi um pwe kopwe eäni asor, epwe chök pilawa mi mürina esap wor iis lon mi nofit ngeni apüra, ika sokun pilawa usun nokop esap wor iis lon mi toto ngeni apüra. Nge are om asor epwe eu asoren mongö mi furain lon eu furaipan, epwe chök seni pilawa mi mürina esap wor iis lon, epwe pwal nofit ngeni apüra. Iwe, kopwe kinikisietiu o ninätiu apüra won, pun eu asoren mongö. Nge are om asor eu asoren mongö mi kuk lon eu nape, epwe seni pilawa mi mürina o nofit ngeni apüra. Iwe, kopwe uwato ren ewe Samol mi Lapalap ewe asoren mongö mi för seni ekei mettoch o ngeni ewe souasor, nge i epwe uwato ren ewe rongen asor. Iwe, ewe souasor epwe angei eu kinikin seni ewe asoren mongö, iei asisilan pwe a asor meinisin, o keni me won ewe rongen asor, pun ei eu asor ewe Samol mi Lapalap a efich pwoon. 10 Nge lusun ewe asoren mongö epwe fän iten Aaron me nöün kewe mwän. Ei kinikinin asor a unusen pin, pun och kinikin seni ewe asoren mongö ngeni ewe Samol mi Lapalap.
11 Iwe, kosap uwato ren ewe Samol mi Lapalap asoren mongö mi wor iis lon. Pun kosap kenala pilawa fiti iis me chönün chunen pwe om asor ngeni ewe Samol mi Lapalap. 12 Ka tongeni uwato ekei sokun asor ren ewe Samol mi Lapalap pwe om asoren mwen ua, nge kosap keniir won ewe rongen asor, pun resap eu asor mi pwoöch. 13 Iwe, om kewe asoren mongö meinisin kopwe saltei, pun salt asisilen ewe pwon lefilom me Kot. Kopwe achu salt ngeni om kewe asor meinisin. 14 Lupwen kopwe eäni asoren mongö ngeni ewe Samol mi Lapalap seni mwen uän fotom irä, kopwe eäni asor föün wiich mi fö, repwe pwal üsüs o tüün. 15 Iwe, kopwe ninätä apüra won o iseis apach mi pwokus won, pun eu asoren mongö. 16 Iwe, ewe souasor epwe keni eu kinikin seni ekewe föün wiich mi üsüs pwal seni ewe apüra, iei asisilan pwe a asor meinisin, epwe pwal keni unusen ewe apach mi pwokus. Pun ei eu asor ngeni ewe Samol mi Lapalap.