^
SOWEL
Ewe fanü epwe tala ren lifichimas
Än Kot ümöümöch
Kot epwe fangala Ngünün ngeni aramas
Kot epwe apwüngü ekewe mwü
Chon Juta repwe küna manau