11
Jefta a angasa chon Israel seni chon Amon
11.1-33
Iwe, Jefta ewe re Kiliat eman sounfiu mi fokun pwora, nge i nöün eman fin lisowu. Semen Jefta a iteni Kiliat. Nge Kiliat a pwal nöünöü ät me won wesewesen pwülüan. Iwe, lupwen nöün pwülüan kewe ät ra märitä, ra asüela Jefta o üreni, “Kosap wiseis me won semem, pun en nöün eman fefin.” Mürin, Jefta a sü seni pwin kewe o nom lon ewe fanü Top. Ikenan mwän mi lomotongau ra chu ngeni o etifetalei.
Iwe, mürin eu fansoun, a fis pwe chon Amon ra maun ngeni chon Israel. Nge lupwen ekewe chon Amon ra popuetä maun ngeni chon Israel, ekewe souakomwen Kiliat ra feila pwe repwe angei Jefta seni ewe fanü Top. Iwe, ra üreni Jefta, “Kopwe etto pwe kopwe nöüm souemwen, pwe aipwe tongeni maun ngeni ekewe chon Amon.” Nge Jefta a üreni ekewe souakomwen Kiliat, “Ifa usun, ämi ousap oputaei o asüeila seni lon imwen semei? Pwota oua feito rei iei, lupwen oua nom lon osupwang?” Nge ekewe souakomwen Kiliat ra üreni Jefta, “Ina popun äm aia kul ngonuk iei pwe kopwe etikem le maun ngeni ekewe chon Amon, kopwe pwal nemeni chon Kiliat meinisin.” Iwe, Jefta a üreniir, “Are oupwe aliwinisefälieila lon leniei, pwe üpwe maun ngeni ekewe chon Amon, nge ewe Samol mi Lapalap epwe atolongeer lepei, ngang üpwe nemenikemi.” 10 Mürin, ekewe souakomwen Kiliat ra üreni Jefta, “Ewe Samol mi Lapalap epwe chon pwärätä lefilach. Äm aipwe fokun föri usun ka apasa.” 11 Iei mine Jefta a eti ekewe souakomwen Kiliat, nge ekewe aramas ra seikätä pwe i epwe nemeniir o emweniir. Iwe, Jefta a apasasefäli ekei kapas meinisin me fän mesen ewe Samol mi Lapalap me lon Mispa.
12 Mürin, Jefta a tinala chon künö ren ewe kingen chon Amon pwe repwe üreni, “Met punum ngenikem pwe ka feito o maun ngeni fanüem?” 13 Iwe, ewe kingen chon Amon a üreni nöün Jefta kewe chon künö, “Lupwen chon Israel ra feito seni Isip, ra angei fanüei seni ewe chanpupu Arnon tori ewe chanpupu Japok, pwal tori ewe chanpupu Jortan. Iei mine oupwe aliwini ewe fanü fän kinamwe.” 14 Nge Jefta a tinsefäliela ekewe chon künö ren ewe kingen chon Amon 15 pwe repwe üreni, “Iei alon Jefta: Chon Israel resap angei fanüen chon Moap me chon Amon. 16 Nge iei usun mine a fis: Lupwen chon Israel ra feito seni Isip, ra pwerelong lon ewe fanüapö tori ewe Setipar, ra pwal tori Kates. 17 Mürin, chon Israel ra tinala chon künö ren ewe kingen Etom pwe repwe üreni, ‘Äm aia tüngor, kopwe mwüt ngenikem pwe aipwe pwerela lon fanüom.’ Nge ewe kingen Etom esap mochen aüseling. Iwe, ra pwal titila ren ewe kingen Moap, nge ätewe esap pwal mochen. Iei mine chon Israel ra chök nom lon Kates. Num 20.14-21 18 Mürin ra sai lemenen ewe fanüapö o pwelila lükün ewe fanü Etom me ewe fanü Moap. Ra feila peliötiuen ewe fanü Moap o aüetä imwer lepekin ewe chanpupu Arnon me epek, nge resap tolong lon ewe fanü Moap, pun ewe chanpupu Arnon kiännin fanüen chon Moap. Num 21.4 19 Mürin, chon Israel ra tinala chon künö ren Sihon kingen chon Amor mi nom lon Hespon. Iwe, ra üreni, ‘Äm aia tüngor, kopwe mwüt ngenikem pwe aipwe feila lon fanüom, pwe aipwe tori fanüem.’ 20 Nge Sihon esap lükülük ren chon Israel ar repwe pwerela lon fanüan. Iei mine a amwichafengeni nöün sounfiu meinisin, ra feila o nonom Jahas o maun ngeni chon Israel. 21 Iwe, ewe Samol mi Lapalap, ewe Koten Israel a atolonga Sihon me nöün sounfiu meinisin fän nemenien chon Israel, pwe ra akufuur. Iei mine chon Israel ra angei o fanüeni unusen ewe fanü ekewe chon Amor ra fanüeni me mwan. 22 Iwe, ra liapeni o fanüeni unusen fanüen ekewe chon Amor seni ewe chanpupu Arnon mi nom ör tori ewe chanpupu Japok mi nom efeng, pwal seni ewe fanüapö mi nom ötiu tori ewe chanpupu Jortan mi nom lotou. Num 21.21-24 23 Iei usun ewe Samol mi Lapalap, ewe Koten Israel, a asüela ekewe chon Amor me mwen nöün aramasen Israel. Met om pwüüng pwe ka ekiekin fanüeni fanüer iei? 24 Ämi oupwe fanüeni ewe fanü Kemos ämi we kot a ngenikemi. Nge äm aipwe fanüeni ekewe fanü meinisin ewe Samol mi Lapalap a ngenikem. 25 Ifa usun, en ka mürina seni Palak nöün Sipor we mwän ewe kingen Moap? Ifa usun, Palak a anini ngeni chon Israel ika a maun ngeniir? Num 22.1-6 26 Lon ükükün ülüpükü ier ekewe aramasen Israel ra nonom lon Hespon me Aroer me wisoposopur, pwal lon ekewe telinimw meinisin arun ewe chanpupu Arnon. Pwota kosap angeesefäli ekewe fanü lon ena fansoun? 27 Iei mine üsap tipis ngonuk, nge en ka mwäl ren om maun ngeniei. Ewe Samol mi Lapalap, ewe Soukapwüng, epwe eäni kapwüng lefilen ekewe aramasen Israel me ekewe aramasen Amon.” 28 Nge ewe kingen chon Amon esap aüselinga än Jefta pworaus a tinala ren.
29 Mürin, Ngünün ewe Samol mi Lapalap a feitiu won Jefta. Iwe, Jefta a pwerela lemenen Kiliat me Manasa o liwiniti Mispa lon Kiliat. Seni ikenan a pwerela ren ekewe chon Amon. 30 Iwe, Jefta a eäni eu pwon ngeni ewe Samol mi Lapalap o üra, “Are kopwe mwüt ngeniei pwe üpwe akufu ekewe chon Amon, 31 mürin, lupwen üpwe liwin seni ai akufu ekewe chon Amon, iö chök a towu seni leasamalapen imwei pwe epwe churiei, epwe nöün ewe Samol mi Lapalap. Iwe, üpwe eäni asoren kek ngonuk.” 32 Mürin, Jefta a feila pekila ren ekewe chon Amon pwe epwe maun ngeniir. Iwe, ewe Samol mi Lapalap a mwüt ngeni pwe a akufuur. 33 A ataela ükükün rüe telinimw seni Aroer tori Minit, pwal tori Apel-keramim o niela chomong. Iei mine ekewe chon Amon ra nom fän nemenien chon Israel.
Nöün Jefta föpwül
11.34-40
34 Mürin, Jefta a liwiniti imwan lon Mispa. Nge nengeni, nöün föpwül a towu pwe epwe churi fän pisekin ettik me pworuk. Iwe, neminewe nöün aleman, esap wor eman nöün mwän ika fefin lükün. 35 Iwe, lupwen Jefta a küna nöün föpwül, a kamwei üfan o üra, “Osupwangei, nei föpwül, ka atatakisi letipei. En popun pwe riaföü mi lap a toriei. Pun üa fen eäni eu pwon ngeni ewe Samol mi Lapalap, nge üsap tongeni atai.” Num 30.2 36 Nge ewe föpwül a üreni, “Semei, are ka eäni eu pwon ngeni ewe Samol mi Lapalap, kopwe föri ngeniei usun mine ka eäni pwon, pun ewe Samol mi Lapalap a ngeni chon oputom ekewe chon Amon chappen ar föför ngonuk.” 37 A pwal üreni seman, “Kopwe mwüt ngeniei eu chök ai tüngor, pwe üpwe feila lon ükükün ruu maram o fetalfeil won ekewe chuk, äm me chienei, pwe üpwe kechüeitiei pwe üpwe mäla, nge üsap mwo pwüpwülü.” 38 Iwe, Jefta a üreni, “Kopwe feila.” A tinala lon ükükün ruu maram. Iwe, ewe föpwül me chienan ra feila won ekewe chuk o kechüeiti an epwe mäla, nge esap mwo pwüpwülü. 39 Mürin ekewe ruu maram ewe föpwül a liwiniti saman, nge i a föri ngeni usun mine a eäni pwon ngeni ewe Samol mi Lapalap. Iwe, ewe föpwül a mäla nge esap fokun tori eman mwän. Ren ei a fis eu örüni lon Israel, 40 pwe ekewe föpwülün Israel ra feila ekis lon ükükün rüanü rän iteiten ier, pwe repwe kechüeiti ewe föpwül nöün Jefta ewe re Kiliat.

11:17: Num 20.14-21

11:18: Num 21.4

11:22: Num 21.21-24

11:25: Num 22.1-6

11:35: Num 30.2