Paipel Esra 0
^
ESRA
Än Sirus pworausen asilesil
Ekewe chon oola ra liwinsefäliti Jerusalem
Iteiten ekewe aramas mi liwinto seni ar oola
A fissefäl ar fel ngeni Kot
Poputän kaüsefälin ewe imwenfel
Ekewe chon pälüeni Israel ra öüela ewe angang
Ewe imwenfel a kaüsefäl
Esra me chienan kewe ra tori Jerusalem
Än Esra iotekin amusamus
Ra asüela ekewe fin ekis me nöür