Paipel Än Salomon Afalafal 0
^
ÄN SALOMON AFALAFAL
Meinisin a pön
Mefien ewe Chon Afalafal
Mi wor fansoun mettoch meinisin
Pwüngingau lon manauen aramas
Afeiengauen pwonokai
Aücheangauen wöün fanüfan
Mürinan mirit
Kütta mirit
Aleasochis ngeni ewe king
Ekiekin Kot a tekia seni silen aramas
Sokofesenin manauen aramas
Mirit a mürina seni pwora
Mine a pop seni umwes
Föförün eman mi mirit
Kapasen fön ngeni säräfö
Wisen aramas